צור קשר
הוספת תמונה


לפנייה בנושא תלונה נא למלא את הטופס הנ"ל. רצוי בצירוף תמונות:
 העלת תמונה


לפנייה בנושא טכנולוגיה נא מלא את הטופס הנ"ל:
 העלת תמונה

מכסף

כתובתנו
קיבוץ ניר עם
08-6809900

ליצירת קשר ישיר
   תמיר שמחי, מנכ"ל
   אורי להב, מהנדס המפעל
   עוזי בראון, מנהל תפעול
   אסף דולב, מנהל שיווק

מכסף ברשתות החברתיות
פייסבוק