גסטרונומים


ניתן לרכוש אצלנו מבחר גדול של גסטרונומים ומכסים.
להלן טבלת הסוגים, הגדלים והמכסים.
לפרטים נוספים ולמחירון, יש לפנות לנציג המכירות
או באמצעות טופס צור קשר.

להורדת הטבלה כקובץ PDFקטלוג-גסטרונומים-1.pdf

מקט מכסף גודל מידות כמות בקרטון
8260300 גסטרונום 1/1  20 530 x 325 10
8260350 גסטרונום 1/1  40 530 x 325 10
8260400 גסטרונום   1/1  65 530 x 325 10
8260450 גסטרונום 1/1 100 530 x 325 10
826045T גסטרונום  18/10 1/1 100 530 x 325 10
8260500 גסטרונום 1/1 150 530 x 325 10
8260550 גסטרונום 1/1 200 530 x 325 5
8260950 גסטרונום 40 1/2 325 x 265 10
8261000 גסטרונום 1/2  65 325 x 265 10
8261050 גסטרונום 1/2 100 325 x 265 10
8261100 גסטרונום 1/2 150 325 x 265 10
8261150 גסטרונום 1/2 200 325 x 265 10
8261250 גסטרונום 1/3 40 325 x 176 10
8261300 גסטרונום 1/3  65 325 x 176 10
8261350 גסטרונום 1/3 100 325 x 176 10
8261400 גסטרונום 1/3 150 325 x 176 10
8261450 גסטרונום 1/3 200 325 x 176 10
8261520 גסטרונום 40 1/4 265 x 162 10
8261550 גסטרונום 1/4  65 265 x 162 10
8261600 גסטרונום 1/4 100 265 x 162 10
8261650 גסטרונום 1/4 150 265 x 162 10
8261700 גסטרונום 1/4 200 265 x 162 10
8261750 גסטרונום 1/6  65 176 x 162 10
8261800 גסטרונום 1/6 100 176 x 162 10
8261850 גסטרונום 1/6 150 176 x 162 10
8261900 גסטרונום 200 1/6 176 x 162 10
8261950 גסטרונום  1/9 65 176 x 108 10
8261970 גסטרונום 1/9 100 176 x 108 10
8260000 גסטרונום  2/1  20 650 x 530 5
826000Z גסטרונום  18/10  2/1  20 650 x 530 5
8260050 גסטרונום  2/1  40 650 x 530 5
826005Z גסטרונום  18/10  2/1  40 650 x 530 5
8260100 גסטרונום  2/1  65 650 x 530 5
826010Z גסטרונום  18/10  2/1  65 650 x 530 5
8260150 גסטרונום 2/1 100 650 x 530 5
826015Z גסטרונום  18/10  2/1  100 650 x 530 5
8260200 גסטרונום 2/1 150 650 x 530 5
826020Z גסטרונום  18/10  2/1  150 650 x 530 5
8260250 גסטרונום 2/1 200 650 x 530 5
8260650 גסטרונום 2/3 40 354 x 325 10
8260700 גסטרונום 2/3 65 354 x 325 10
8260750 גסטרונום 2/3 100 650 x 530 10
8262000 מכסה  LID  1/1 530 x 325
8262100 מכסה LID  1/2 325 x 265
8262150 מכסה LID  1/3 325 x 176
8262200 מכסה LID  1/4 265 x 162
8262250 מכסה LID  1/6 176 x 162
8262350 מכסה LID  1/9 176 x 108
8262360 מכסה LID 2/1 650 x 530
8262050 מכסה LID 2/3 354 x 325
8264010 גסטרונום עם חורים 18/10  2/1  20 650 x 530 5
8264020 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  40 650 x 530 5
8264030 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  65 650 x 530 5
8264040 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  100 650 x 530 5
8264090 גסטרונום עם חורים 18/10   1/1  65 530 x 325 10
8264100 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 100 530 x 325 10
8264110 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 150 530 x 325 10
8264120 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 200 530 x 325 5
8264300 גסטרונום עם חורים 18/10 1/4 65 265 x 162 10