גסטרונומים


ניתן לרכוש אצלנו מבחר גדול של גסטרונומים ומכסים.
להלן טבלת הסוגים, הגדלים והמכסים.
לפרטים נוספים ולמחירון, יש לפנות לנציג המכירות
או באמצעות טופס צור קשר.
להורדת הטבלה כקובץ PDF

קטלוג גסטרונומים  

מקט מכסף גודל מידות כמות בקרטון
8260300 גסטרונום 1/1  20 530 x 325 10
8260350 גסטרונום 1/1  40 530 x 325 10
8260400 גסטרונום   1/1  65 530 x 325 10
8260450 גסטרונום 1/1 100 530 x 325 10
8260500 גסטרונום 1/1 150 530 x 325 10
8260550 גסטרונום 1/1 200 530 x 325 5
8260950 גסטרונום 40 1/2 325 x 265 10
8261000 גסטרונום 1/2  65 325 x 265 10
8261050 גסטרונום 1/2 100 325 x 265 10
8261100 גסטרונום 1/2 150 325 x 265 10
8261150 גסטרונום 1/2 200 325 x 265 10
8261250 גסטרונום 1/3 40 325 x 176 10
8261300 גסטרונום 1/3  65 325 x 176 10
8261350 גסטרונום 1/3 100 325 x 176 10
8261400 גסטרונום 1/3 150 325 x 176 10
8261450 גסטרונום 1/3 200 325 x 176 10
8261520 גסטרונום 40 1/4 265 x 162 10
8261550 גסטרונום 1/4  65 265 x 162 10
8261600 גסטרונום 1/4 100 265 x 162 10
8261650 גסטרונום 1/4 150 265 x 162 10
8261700 גסטרונום 1/4 200 265 x 162 10
8261750 גסטרונום 1/6  65 176 x 162 10
8261800 גסטרונום 1/6 100 176 x 162 10
8261850 גסטרונום 1/6 150 176 x 162 10
8261900 גסטרונום 200 1/6 176 x 162 10
8261950 גסטרונום  1/9 65 176 x 108 10
8261970 גסטרונום 1/9 100 176 x 108 10
8260000 גסטרונום  2/1  20 650 x 530 5
826000Z גסטרונום  18/10  2/1  20 650 x 530 5
8260050 גסטרונום  2/1  40 650 x 530 5
826005Z גסטרונום  18/10  2/1  40 650 x 530 5
8260100 גסטרונום  2/1  65 650 x 530 5
826010Z גסטרונום  18/10  2/1  65 650 x 530 5
8260150 גסטרונום 2/1 100 650 x 530 5
826015Z גסטרונום  18/10  2/1  100 650 x 530 5
8260200 גסטרונום 2/1 150 650 x 530 5
8260250 גסטרונום 2/1 200 650 x 530 5
8260650 גסטרונום 2/3 40 354 x 325 10
8260700 גסטרונום 2/3 65 354 x 325 10
8260750 גסטרונום 2/3 100 650 x 530 10
8264010 גסטרונום עם חורים 18/10  2/1  20 650 x 530 5
8264020 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  40 650 x 530 5
8264030 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  65 650 x 530 5
8264030 גסטרונום עם חורים 2/1 65 650 x 530 10
8264040 גסטרונום עם חורים 18/10 2/1  100 650 x 530 5
8264090 גסטרונום עם חורים 18/10   1/1  65 530 x 325 10
8264100 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 100 530 x 325 10
8264110 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 150 530 x 325 10
8264120 גסטרונום עם חורים 18/10 1/1 200 530 x 325 5
8264300 גסטרונום עם חורים 1/4 65 265 x 162 10
8262000 מכסה  LID  1/1 530 x 325
8262100 מכסה LID  1/2 325 x 265
8262150 מכסה LID  1/3 325 x 176
8262200 מכסה LID  1/4 265 x 162
8262250 מכסה LID  1/6 176 x 162
8262350 מכסה LID  1/9 176 x 108
8262360 מכסה LID 2/1 650 x 530
8262050 מכסה LID 2/3 354 x 325